Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.         Udělujete tímto souhlas společnosti Pavla Seidlerová, sídlem Dr. Zikmunda Wintra 795/ 21, 16000 Praha, IČ: 75375524 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • datum narození (volitelné).

2.         Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, datum narození je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem za poskytování služeb, vedení účetnictví, vedení věrnostního programu, marketing – zasílání newsletterů, zlepšování služeb poskytovaných naší společností. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3.         S výše uvedeným zpracováním udělujete výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu: salon@ritueldebeaute.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Pavla Seidlerová.

4.         Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Google,
 • Meta,
 • The Rocket Science Group (e-mailový klient MailChimp),
 • UnisSoft s.r.o. (pokladní program HairSoft),
 • Reservanto s.r.o. (pokladní program),
 • Účetní,

další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.         Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.