Všeobecné obchodní podmínky

Rituel de Beauté – Pavla Seidlerová
Pod Harfou 981/25, 190 00 Praha
IČO: 753 75 524

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují právní vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (dále jen “poskytovatel”) uvedených na www.ritueldebeaute.cz v provozovně Rituel de Beauté na adrese Pod Harfou 25, Praha, a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů (dále jen “klient”).

Poskytovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu služby nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, on-line rezervačním systémem) projevuje klient svůj souhlas s VOP provozovatele.

Nesouhlasí-li klient s těmito podmínkami, má možnost služeb salonu nevyužít.

Objednávky a rušení služeb

Objednávky jsou možné prostřednictvím on-line rezervačního systému, SMS, telefonicky nebo e-mailem. Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Pro objednání termínu je nutné udat své osobní údaje (jméno a příjmení, telefon, e-mail). Tyto údaje nebudou nikde šířeny, zveřejňovány ani poskytovány třetím osobám.

Změnu smluveného termínu či jeho rušení je potřeba ohlásit nejpozději 24 hodin předem (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, on-line rezervačním systémem). V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 24 hodin předem) si poskytovatel vyhrazuje právo účtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50 % z ceny objednané služby se splatností 3 dny osobně na provozovně nebo převodem na bankovní účet poskytovatele.

V určeném období (Vánoce, svátky, víkendy, …) si poskytovatel vyhrazuje právo účtovat storno poplatek v plné výši objednané služby a to i v případě dárkového poukazu.

Dostaví-li se klient na objednanou službu se zpožděním, poskytovatel zkracuje dobu služby tak, aby následující klient mohl být obsloužen bez prodlevy. Klient uhradí cenu za celou službu dle ceníku.

Nedostaví-li se klient ve smluveném termínu bez předchozí změny či zrušení termínu, poskytovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto klienta již neobjednat.

Objednávky i rušení rezervací provádějte na těchto kontaktech:

  • telefon: 774 542 701
  • e-mail: salon@ritueldebeaute.cz

Odmítnutí služby

Poskytovatel si vyhrazuje právo klienta odmítnout v těchto případech:

  • klient trpí kontraindikacemi,
  • klient se dostaví na ošetření v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,
  • klient se dostaví na ošetření se zdravotními problémy.

Dárkové poukazy

Podmínky uplatnění

Dárkový certifikát vybrané nominální hodnoty může být uplatněn na libovolné ošetření nebo produkt z nabídky Rituel de Beauté, jehož cena bude odečtena od hodnoty voucheru. Případný rozdíl doplatí klient poskytovateli ihned na místě. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.

Držitel certifikátu či e-voucheru je povinen jej odevzdat před započetím služby. V případě nedodání certifikátu požadujeme objednanou službu uhradit na místě. Následně, odevzdá-li držitel do 3 dnů platný certifikát či e-voucher, budou mu peníze vráceny.

Dárkový certifikát nelze směnit za hotovost.

Platnost dárkového certifikátu

Platnost dárkového poukazu je 6 měsíců od data vystavení nebo doručení kódu e-voucheru.

Prodloužení platnosti je možné maximálně o dalších 6 měsíců a tato změna je možná pouze před původním datem jeho platnosti. Tento úkon je zpoplatněn částkou 1 000 Kč.

V případě uplatnění poukazu do 30 dní po platnosti lze uznat 50 % jeho hodnoty.

Zrušení a změna rezervace

Z kapacitních důvodů doporučujeme službu, na kterou chcete certifikát uplatnit, objednat nejpozději 14 dní před datem platnosti certifikátu.

V případě zrušení rezervace nejdéle 24 hodin před objednaným termínem je držiteli certifikátu nabídnut termín náhradní.

Při zrušení méně než 24 hodin před rezervací již není možné termín změnit, službu tedy musí objednavatel vyčerpat nebo poukaz propadá.

Ztráta dárkového certifikátu

V případě ztráty certifikátu bohužel nelze, z důvodu možného zneužití poukazu třetí osobou, službu poskytnout. Toto se nevztahuje na e-vouchery zakoupené on-line.

Doprovod

Je-li to možné, preferujeme, pokud přijdete bez dětí. Pokud s sebou děti vezmete, zajistěte jim, prosím, po dobu Vašeho ošetření adekvátní zábavu, abyste nebyli rušeni Vy i ostatní klienti. Zároveň upozorňujeme, že za škody, způsobené dětmi, ručí jejich doprovod a je povinen je uhradit.

Přítomnost zvířat v provozovně je přísně zakázána!

Děkujeme, že respektujete klid ostatních klientů.

Ceník

Aktuální ceník služeb je k nahlédnutí na provozovně a webových stránkách salonu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny služeb a produktů, zejména v závislosti na ceně materiálu od dodavatelů, bez předchozího upozornění.

Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele.

Reklamaci podává výhradně klient ihned po vykonání služby, nejpozději však do 48 hodin od zahájení služby.

Reklamace se vyřizuje pouze formou osobní návštěvy provozovny a následným sepsáním reklamace.

100% garance kvality a vrácení peněz v plné výši, pokud při placení služby klient není spokojen.

Nárok na reklamaci zaniká v případě kontraindikací jako je těhotenství nebo jiné hormonální změny, kdy je klient upozorněn na možnost ovlivnění výsledku, s čímž je klient seznámen předem.

Prodej a reklamace produktů

Zaplacením produktu klient souhlasí s obchodními podmínkami a cenou produktu.

Produkt je možné reklamovat do 30 dnů ode dne zakoupení pouze v původním balení, neotevřený, nepoužitý a po předložení dokladu o koupi.

Poskytovatel nenese zodpovědnost za případné alergické reakce klienta nebo jiných osob po použití zakoupeného produktu.

Dotazník nového klienta

Před první poskytovanou službou je klient povinen pravdivě vyplnit „Dotazník nového klienta“ obsahující informace o kontraindikacích, alergiích, aj.

V případě, kdy klient odmítne poskytnout poskytovateli vyžadované osobní údaje si poskytovatel vyhrazuje právo klienta odmítnout.

Osobní věci a cennosti

Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po ošetření v prostorách provozovny.

Ochrana osobních údajů

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje (jméno a příjmení, telefon a e-mail) budou využity výhradně pro potřeby salonu a nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě atd.

Platnost a účinnost

Tyto VOP jsou platné od 1.2. 2022 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby.

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.